VI Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”

W dniu 05.12.2015 odbyło się VI Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”.
Organizatorzy:
• Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
• Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych
• Katedra Informatyki WSPA
• Zaoczne Studium Doktoranckie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie
Miejsce:
Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych, Lublin, ul. Związkowa 26
Agenda:

Jan Sikora: Metoda elementów brzegowych z niejednorodnością funkcyjną, porównanie wyników z metodami analitycznymi oraz z metodą elementów skończonych

W referacie porównano metodę elementów skończonych i metodę elementów brzegowych do analizy obszarów z niejednorodnością funkcyjną. Wyniki prac zostały porównane i zweryfikowane z metodami analitycznymi.

1. Jakub Szumowski: SMART ECT – rozwój koncepcji nisko-kosztowego tomografu pojemnościowego

W prezentacji przedstawiono podstawowe założenia i potencjalne zastosowania elektrycznej tomografii pojemnościowej. W nawiązaniu do nich zaprezentowano rozwój koncepcji niskokosztowego rozwiązania ECT, tworzonego w laboratorium firmy Netrix S.A. Ukazano przebieg dotychczasowych prac konstrukcyjnych nad prototypem takiego układu oraz prac związanych z oprogramowaniem wbudowanym urządzenia. Biorąc pod uwagę napotkane trudności wskazano dalsze kierunki rozwoju. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z wpływem badań wykonywanych w trakcie procesu prototypowania na kształt przyszłej, ostatecznej wersji urządzenia.

2. Karol Duda: Tomografia impedancyjna – postęp prac

W prezentacji zawarto projekt systemu pomiarowego Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej zrealizowanego w technologii SMD. Przedstawiono wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej wersji. Opisany został również wykonany projekt prototypu aktywnej elektrody do pomiarów EIT. Omówiono najważniejsze mechanizmy i elementy wykorzystane do zbudowania systemu pomiarowego oraz aktywnej elektrody. Przedstawiono wnioski i zaproponowano kierunki dalszych prac.

3. Tomasz Rymarczyk, Przemysław Adamkiewicz, Konrad Niderla: e-Medicus – segmentacja i analiza obrazów medycznych

Przestawiona została aplikacja e-Medicus do segmentacji i analizy obrazów medycznych w zakresie:
• Założeń projektu
• Modelu systemu
• Analizy obrazów medycznych
• Segmentacji obrazów medycznych
• Prototypu systemu

4. Konrad Niderla, Tomasz Rymarczyk, Przemysław Adamkiewicz: System do monitoring wałów przeciwpowodziowych

W referacie został zaprezentowany system do monitoringu wałów przeciwpowodziowych oparty na tomografii impedancyjnej. Przedstawiono:
• Założenia projektu
• Wał przeciwpowodziowy
• Modele wału
• Symulacje
• Tomograf impedancyjny
• Aktywne elektrody
• Pomiary i Rekonstrukcje
• Segmentacja
• Aplikacja
• Zgłoszenia patentowe

5. Przemysław Adamkiewicz, Konrad Niderla, Tomasz Rymarczyk: Elektryczny tomograf pojemnościowy do kontrolowania procesów produkcyjnych

Współczesne procesy produkcyjne są coraz bardziej skomplikowane, jednocześnie klienci wymagają wyższej jakości produktów, przy jak najniższej cenie. Sytuacja tego typu powoduje wzrost znaczenia optymalizacji procesów. W ramach zrealizowanego projektu został stworzony system do monitorowania procesów produkcyjnych. Głównym elementem stworzonego systemu jest tomograf pojemnościowy, dzięki któremu można w nieinwazyjny sposób monitorować procesy przepływów wielofazowych.
W referacie zostały przedstawione:
• Założenia projektu
• Zestaw do badania przepływów
• Tomograf pojemnościowy
• Sonda pomiarowa
• Akwizycja danych
• Rekonstrukcja
• Segmentacja
• Aplikacja