Platforma sztucznej inteligencji oparta na chatbotach do analizy potrzeb klientów w czasie rzeczywistym

Od 01.04.2021 r. Netrix Group Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Platforma sztucznej inteligencji oparta na chatbotach do analizy potrzeb klientów w czasie rzeczywistym” Opis i cel projektu Celem projektu jest zbudowanie w platformy opartej na sztucznej inteligencji z użyciem chatbotów do analizy potrzeb klientów w czasie rzeczywistym.…

Mobilny multimodalny tomograf impedancyjno-pojemnościowy

Od 01.12.2020 r. Netrix S.A. w partnerstwie z firmą Sigma S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Mobilny multimodalny tomograf impedancyjno-pojemnościowy” Opis i cel projektu Celem projektu jest zbudowanie mobilnego tomografu impedancyjno-pojemnościowego do analizy przepływów i optymalizacji procesów technologicznych. W ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych zostaną opracowane: * Konstrukcja urządzenia…

Urządzenie do bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowana czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych

Od 01.01.2021 r. Netrix S.A. jako Partner realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn. „System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz ultradźwiękowej”. Opis i cel projektu Netrix S.A. we współpracy z Politechniką Łódzką oraz Instytutem…

W rzeszowskiej strefie ekonomicznej powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe Inteligentnych Technologii

Akredytowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ośrodek Netrix S.A. realizuje projekt utworzenia „Centrum Badawczo-Rozwojowego Inteligentnych Technologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Planowany termin ukończenia tej inwestycji to grudzień 2021 r. Nowy ośrodek badawczy zlokalizowany będzie w powstającym właśnie obiekcie biurowym na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”. Najważniejszym zadaniem…

Dyrektor CBR Netrix SA Tomasz Rymarczyk wśród najlepszych uczonych na świecie!

Uniwersytet Stanforda wyróżnił  prof. uczelni dr hab. inż. Tomasza Rymarczyka, Dyrektora CBR Netrix SA na liście TOP 2%. Jest to prestiżowy ranking uczonych na świecie. Zawiera nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów z pokrewnych dyscyplin według indeksu bibliometrycznego. Tomasz Rymarczyk zajął wysokie pozycje w dwóch kategoriach –  zarówno w grupie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie…

Kolejny sukces Netrix SA!

Z przyjemnością informujemy, że projekt CBR Netrix SA ”Mobilny multimodalny tomograf ultradźwiękowy” uzyskał pełną, wnioskowaną kwotę dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.”Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Zespół ekspertów rozpocznie działania nad opracowaniem multimodalnego urządzenia tomograficznego służącego do analizy i optymalizacji procesów technologicznych. Jego konstrukcja będzie…

Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix SA rozpoczyna prace B+R nad przełomowym w skali światowej rozwiązaniem z zakresu diagnostyki urologicznej!

Z satysfakcją informujemy, że Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix SA wspólnie z partnerami, Politechniką Łódzką oraz Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki”, uzyskał pozytywną ocenę na dofinansowanie projektu ”System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynności zaburzeń dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz ultradźwiękowej”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Realizacja…

Zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej elementów aktywnych w ramach technik tomografii hybrydowej i mapy potencjałów węzłowych

Od 01.01.2020 r. Netrix S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej elementów aktywnych w ramach technik tomografii hybrydowej i mapy potencjałów węzłowych”   Opis i cel projektu Celem projektu jest zapewnienie ochrony patentowej wytworzonym w ramach prac B+R wynalazkom. Netrix S.A. posiada opracowane…

Laboratorium do optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych Przemysłu 4.0.

Od 01.04.2019 r. NETRIX S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Laboratorium do optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych Przemysłu 4.0.”   Opis projektu W ramach projektu zostanie zrealizowane jedno zadanie składające się z 4 etapów. Każdy z etapów będzie trwał 6 miesięcy: efekt etapu 1 – przygotowanie infrastruktury serwerowej do utworzenia…