Relacja: XI Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”

W dniu 4.02.2017 odbyło się XI Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”.

Organizatorzy

 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
 • Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych
 • Katedra Informatyki WSPA
 • Zaoczne Studium Doktoranckie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie

Patronat

Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej

Miejsce

Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych, Lublin, ul. Związkowa 26

Agenda

Godziny Prelegent Referat
930-1000 Jakub Szumowski, Karol Duda, Piotr Bożek, Andrzej Stanikowski Postęp prac w konstrukcjach i pomiarach układów tomograficznych
1000-1045 Tomasz Rymarczyk Model inteligentnego systemu do analizy danych wieloźródłowych
1100-1145 Przemysław Adamkiewicz Zastosowanie tomografii radiowej w systemach nawigacji w przestrzeniach zamkniętych
1145-1215 Grzegorz Kłosowski Zarządzanie ryzykiem projektowym z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo
1245-1330 Tomasz Cieplak Architektura systemu do analizy strumieni z użyciem Apache Spark
1330-1400 Paweł Tchórzewski Konstrukcja obrazów w tomografii procesowej i elektrycznej z zastosowaniem metod hybrydowych opartych na funkcjach zbiorów poziomicowych

 

 1. Jakub Szumowski, Karol Duda, Piotr Bożek, Andrzej Stanikowski: Postęp prac w konstrukcjach i pomiarach układów tomograficznych

Podczas prezentacji przedstawiono uczestnikom seminarium podsumowanie informacji na temat aktualnie prowadzonych w firmie Netrix S.A. badań w dziedzinie tomografii elektrycznej. Pokazano kolejny ukończony komponent elektroniczny w postaci multipleksera 64:4, stanowiący istotną część tomografu hybrydowego. Wyświetlono rekonstrukcje obrazów uzyskanych w wyniku symulacji komputerowych i rzeczywistych pomiarów pojemnościowych. W dalszej części wystąpienia przybliżono koncepcję przeprowadzanych w laboratorium pomiarów elektrycznych cegieł ceramicznych. Poruszono temat pomiarów prądu i kąta fazowego w cylindrycznej sondzie z elektrodami powierzchniowymi z wykorzystaniem układów multipleksujących. Zaprezentowano także nowy projekt ERT i zwrócono uwagę na kilka koncepcji, między innymi mocowania i rozmieszczania elektrod pomiarowych czy specyficznego źródła prądu wymuszenia. Na koniec przedstawiono znajdujący się na stanie firmy ręczny skaner do tworzenia modeli badanych obiektów wraz z ich teksturami, umożliwiający przygotowanie realistycznych modeli symulacyjnych.

 

 1. Tomasz Rymarczyk: Model inteligentnego systemu do analizy danych wieloźródłowych

Eksploracja procesów biznesowych różni się od znanych już od wielu lat rozwiązań typu Business Intelligence. Eksploracja procesów biznesowych to zbiór metod, które pozwalają na biznesową analizę danych zbieranych przez firmy w systemach IT. Analiza takich danych metodami eksploracji procesów pozwala uzyskać faktyczny obraz działania firmy. Osoby zarządzające firmami lub ich działami tworzą różne modele działania, pożądane procedury postępowania itp. Eksploracja procesów biznesowych jest narzędziem weryfikacji, czy zakładane modele działają i się sprawdzają.

 

 1. Przemysław Adamkiewicz: Zastosowanie tomografii radiowej w systemach nawigacji w przestrzeniach zamkniętych

W czasie prezentacji została przedstawiona idea systemu do nawigacji wewnątrz zamkniętych przestrzeni. Hybrydowy system do nawigacji i lokalizacji wewnątrz budynków, będzie umożliwiał określenie pozycji człowieka z niespotykaną precyzją. Działanie systemu będzie opierało się w głównej mierze na sygnałach Bluetooth LE zgodnych ze standardem iBeacon. Jednocześnie system będzie wykorzystywał techniki tomografii radiowej. Zastosowanie tomografii radiowej pozwala na śledzenie poruszających się obiektów poprzez rekonstrukcję obrazu na podstawie zmian siły sygnału pola elektromagnetycznego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. W czasie prezentacji przedstawiono również idę nowatorskiego urządzenia do  nadawczo-odbiorczego, które zostanie wykorzystane w tworzonym systemie. Zastosowanie tomografii radiowej pozwala na określanie pozycji człowieka, a nie samego urządzenia jak ma to miejsce w innych rozwiązaniach, dlatego system jest idealny do tworzenia map ciepła w galeriach handlowych. Zaprezentowano również harmonogram prac nad systemem z podziałem na poszczególne strumienie i zadania. System zakłada również opracowanie nowatorskich algorytmów z zakresu sztucznych sieci neuronowych. Podsumowaniem wystąpienia było przedstawienie szeregu idei zastosowania systemu w miejscach użyteczności publicznej i korzyści z tym związanych.

 

 1. Grzegorz Kłosowski: Zarządzanie ryzykiem projektowym z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo

Celem prezentacji było przedstawienie rozwiązania do szacowanie ryzyka realizacji złożonych zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo.

 

 1. Tomasz Cieplak: Architektura systemu do analizy strumieni z użyciem Apache Spark

Autor przedstawił koncepcję architektury systemu do analizy strumieni z użyciem Apache Spark. Prezentacja omawiała następujące zagadnienia:

 • algorytmy stosowane do rekonstrukcji obrazu,
 • metody zwiększenia wydajności procesu rekonstrukcji obrazu w ECT, EIT,
 • przetwarzanie równoległe i rozproszone,
 • propozycja systemu zbierania i strumieniowej analizy danych z wykorzystaniem Apache Spark.

 

 1. Paweł Tchórzewski: Konstrukcja obrazów w tomografii procesowej i elektrycznej z zastosowaniem metod hybrydowych opartych na funkcjach zbiorów poziomicowych

Celem pracy było przedstawienie nowych algorytmów identyfikacji własności fizycznych i elektrycznych parametrów ośrodków materiałowych w elektrycznej tomografii impedancyjnej w przestrzeniach dwu i trójwymiarowych.