„Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi”

Od 01.05.2018 r. Netrix S.A. jako Partner realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn. „Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi”.

Opis i cel projektu

Projekt ma na celu opracowanie inteligentnej platformy sensorowej o architekturze otwartej z możliwością swobodnej konfiguracji i współpracy z systemami zewnętrznymi. W ramach prac powstanie platforma, która będzie umożliwiała:

– Kontrolę procesów technologicznych w oparciu o techniki tomografii procesowej

– Kontrolę procesów technologicznych z zastosowaniem metod analizy dużych zbiorów danych

– Sterowanie procesami ciągu technologicznego z wykorzystaniem zawansowanych interfejsów człowiek – maszyna

– Monitorowanie procesów opartych na bazie wiedzy.

Zawansowana analiza kontroli procesów przemysłowych z pomocą inteligentnych czujników tomograficznych zostanie wykonana w następujących obszarach:

– Wewnętrzne rozdzielenie płynów

– Proces fermentacji

– Krystalizacja wsadowa.

Efektem projektu ma być oszczędność energii do 25% i polepszenie jakości produktu.

System będzie miał zastosowanie w:

– Branży spożywczej

– Branży chemicznej

– Branży farmaceutycznej

– Branży biogazowej

– Branży petrochemicznej.

Zaprojektowane rozwiązanie będzie służyło usprawnieniu procesów produkcyjnych przedsiębiorstw wykorzystujących w nich procesy technologiczne polegające na mieszaniu składników płynnych lub sypkich oraz polegające na wykorzystaniu reakcji fizycznych lub chemicznych na etapie procesu technologicznego.

System pozwoli sprawdzić czy w instalacjach przemysłowych poprawnie przebiegają procesy związane z produkcją napojów, żywności, kosmetyków i lekarstw oraz zoptymalizuje te procesy. Bezinwazyjnie zbada procesy zachodzące w przepływach zamkniętych, w skomplikowanym układzie rur i reaktorów. Będą to procesy związane m. in. z produkcją nabiału, napojów, kosmetyków, leków. System umożliwi monitoring procesów mieszania, krystalizacji, filtracji, separacji, wykrywania poziomu na powierzchniach rozproszonych, monitoring wielofazowy płynów, oleju, wody i gazów, a także analizy przenoszenia pneumatycznego.

Stworzona platforma PLATOM będzie rozwiązaniem unikalnym w skali światowej przez zastosowanie najnowszych osiągnięć sensorowych  (tomografia przemysłowa) i algorytmicznych. Jednocześnie platforma będzie rozwiązaniem skutecznym oraz dostępnym cenowo dla szerokiego grona odbiorców zapewniając takie funkcjonalności jak:

– Pomiary przestrzenne i rozdzielczo czasowe

– Sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym

– Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez zmniejszenie zużycia energii

– Optymalizacja kontroli procesów technologicznych

– Znaczące podniesienie jakości wyrobów.

 

Wartość Projektu wynosi 4 066 367,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 585 153,35 zł