Lubelskie Dni Nauki i Biznesu: podsumowanie

Serdecznie dziękujemy za udział w Lubelskich Dniach Nauki i Biznesu, szczególnie w części naukowej konferencji WD 2016.

Jesteśmy dumni, że jako jeden z kluczowych sponsorów i organizatorów mogliśmy brać udział w tak szczytnym wydarzeniu. Sześciodniowa konferencja upewniła nas w przekonaniu, że współpraca nauki i biznesu to udany mariaż, a dodatkowe wsparcie programami dotacyjnymi sprzyja budowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.

Lubelskie Dni Nauki i Biznesu w liczbach

Lubelskie Dni Nauki i Biznesu składały się z 3 części konferencyjnych: informatycznej, naukowej oraz biznesowej. W sześciodniowym wydarzeniu udział wzięło 2000 uczestników, w tym nie tylko z Polski, ale i zagranicy. Swoje prezentacje oraz prelekcje wygłosiło 60 prelegentów a 21 wystawców mogło zaprezentować swoją ofertę oraz produkty na specjalnie przygotowanych stoiskach. W części naukowej odbyły się 4 sesje plakatowe, natomiast część biznesowa składała się z aż 6 paneli tematycznych oraz 2 dyskusyjnych.

Konferencja informatyczna WySPA.IT

Pierwsza część konferencji Lubelskie Dni Nauki i Biznesu miała miejsce 10 czerwca 2016 r. na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Konferencji towarzyszyły targi pracy oraz warsztaty, podczas których uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w wykonywaniu animacji flagi wprawionej w ruch przez czynniki atmosferyczne, czy też w tworzeniu animacji przelewania wody z naczyń.

Wśród prelegentów WySPA.IT znaleźli się przedstawiciele takich firm, jak Microsoft, Oracle, IBM, czy wielu innych. Ponadto uczestnicy mogli poruszać się po 4 strefach: aplikacji i programowania, sieci i serwerów, innowacji oraz gier. W strefie naukowej swój dorobek prezentowały liczne koła naukowe oraz Projekt Orion z Politechniki Lubelskiej (grupa pasjonatów budująca łazik marsjański do startu w zawodach European Rover Challenge).

Konferencja naukowa WD 2016

Wydarzenie odbyło się w dniach 11-13 czerwca 2016 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Oprócz konferencji naukowej odbyła się trzynasta edycja Warsztatów Doktoranckich, podzielona na 5 sesji wykładowych, w której ponad 20 naukowców zaprezentowało wyniki swoich prac oraz badań.

Ponadto uczestnicy wzięli udział w 3 sesjach naukowych oraz 2 sesjach specjalnych: „Tomografia procesowa” (organizator: Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej; celem były zagadnienia związane z tomografią procesową, jak i z zastosowaniem tomografii w przemyśle i medycynie) oraz „Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach” (organizator: Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych, Koło Zakładowe SEP, Studencka Sekcja IEEE Politechniki Lubelskiej przy współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie; celem było omówienie energoelektronicznych układów dedykowanych do zastosowań w systemach odnawialnych źródeł energii oraz układów napędowych).

Uczestnicy mogli również podziwiać stoiska wystawców, w tym m.in. nasze tomografy procesowe i pojemnościowe. Istotnym punktem programu było także zwiedzanie laboratorium przetwarzania i użytkowania energii ze źródeł odnawialnych oraz laboratorium sterowania i informatyki przemysłowej. Dopełnieniem konferencji naukowej były warsztaty Matlab/FPGA oraz 4 sesje posterowe.

Konferencja biznesowa „Nauka – Biznes – Dotacje” NBD 2016

W ciągu dwóch dni (14-15 czerwca 2016 r.) Lubelskie Centrum Konferencyjne, w którym odbywała się biznesowa część konferencji, odwiedziło ponad 500 uczestników. Konferencję swoimi wystąpieniami otworzyli Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Artur Habza oraz Europoseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman.

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wystąpień znanych ekonomistów i przedsiębiorców, którzy dzielili się swoją wiedzą z zakresu inwestycji, rozwoju czy zarządzania firmą. Ponadto eksperci przedstawili możliwości i perspektywy pozyskiwania dotacji unijnych na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym, w tym również pod kątem komercjalizacji badań rozwojowo-badawczych.

Drugiego dnia uczestnicy mieli do wyboru aż 6 paneli tematycznych, które zostały podzielone na strefy: biznesu, współpracy biznesu z nauką, startupów, firm rodzinnych, Kobiet Biznesu oraz branży nieruchomości.

Podziękowania

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom, Prelegentom, Gościom, Współorganizatorom oraz Partnerom za pomoc w organizacji naszego przedsięwzięcia. Bez tak cennego wsparcia zorganizowanie konferencji Lubelskie Dni Nauki i Biznesu byłoby praktycznie niemożliwe.

Do zobaczenia na kolejnej edycji!

O organizatorach
Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych to organizacja, która wspiera nowo powstałe firmy z branży ICT w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszej pozycji rynkowej, proponując kompleksowe wsparcie w początkowej fazie działalności oraz na dalszych etapach rozwoju.
Netrix S.A. zajmuje się projektowaniem systemów informatycznych i wdrażaniem oprogramowania klasy ERP. Realizuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie informatyki, elektroniki, elektrotechniki i automatyki. Współpracuje z Uczelniami i Instytucjami Naukowymi. Posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego.