Centrum badawczo-rozwojowe Netrix S.A.

Na mocy decyzji Ministra Rozwoju nr 17/CBR/15 od dnia 27 listopada 2015 roku Netrix S.A. posiada status centrum badawczo-rozwojowego. Wg stanu z BIP Ministerstwa Gospodarki na 17 listopada 2015, firma została 42 takim centrum w Polsce a 3 w Lublinie.

Co zyskaliśmy?

Nadanie prestiżowego statusu CBR pozwala nam na formalizację rozwoju własnego działu badawczo-rozwojowego oraz na zwiększenie funduszy badawczych. Ponadto z większą łatwością możemy przystępować do projektów naukowych, na podobnych zasadach, jak robią to uczelnie.

Czynniki te w rezultacie pomogą nam w dalszym i jeszcze lepszym rozwoju naszych projektów z zakresu tomografii impedancyjnej i pojemnościowej, układów sterowania, systemów analizy obrazów, jak i systemów ICT. Jest to także szansa na pozyskanie kolejnych klientów, którzy zlecając nam badania mogą liczyć na skorzystanie z ulg podatkowych na prace badawczo-rozwojowe.

centrum-badawczo-rozwojowe-netrix

statusCBR-nadanie2