Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix SA rozpoczyna prace B+R nad przełomowym w skali światowej rozwiązaniem z zakresu diagnostyki urologicznej!

Z satysfakcją informujemy, że Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix SA wspólnie z partnerami, Politechniką Łódzką oraz Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki”, uzyskał pozytywną ocenę na dofinansowanie projektu ”System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynności zaburzeń dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz ultradźwiękowej”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Realizacja…