XIII Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”

W dniu 25.05.2017 odbyło się XIII Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”.

Organizatorzy

  • Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
  • Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych
  • Wydział Transportu i Informatyki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  • Zaoczne Studium Doktoranckie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie

Patronat

Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej

Stowarzyszenie Informatycznych i Innowacyjnych Technologii

Miejsce

Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych, Lublin, ul. Związkowa 26

Agenda

Hour Authors Title
900-910 Tomasz Rymarczyk, Jan Sikora Opening of the scientific symposium
910-950 Pavel Fiala, Jan Mikulka, Jan Dušek Brno University of Technology, Department of Theoretical and Experimental Electrical Engineering – recent research projects
950-1020 Grzegorz Kłosowski Image regression with Deep Convolutional Neural Networks
1020-1100 Katarzyna Szulc Evaluation of the topological derivative for EIT problem
1120-1150 Jakub Szumowski Hybrid Tomography System – development progress report
1150-1210 Karol Duda ERT measurement system for geophysical imaging
1210-1240 Tomasz Cieplak Architecting EIT reconstruction engine in distributed heterogeneous environment
1240-1300 Tomasz Rymarczyk, Przemysław Adamkiewicz, Konrad Niderla Research and Development Center – laboratory, research and new projects

1. Pavel Fiala, Jan Mikulka, Jan Dušek: Brno University of Technology, Department of Theoretical and Experimental Electrical Engineering – recent research projects

Goście z Uniwersytetu Technologicznego z Brna zaprezentowali zakres prac badawczo-rozwojowych przez nich prowadzonych oraz zadeklarowali chęć współpracy przy wspólnych projektach badawczych. Pierwszym etapem wspólnych działań będzie staż doktoranta z Czech w ramach programu Erazmus+.

2. Grzegorz Kłosowski: Image regression with Deep Convolutional Neural Networks

W referacie przedstawiono ideę głębokiego uczenia z wykorzystaniem konwulsyjnych sieci neuronowych do elektrycznej tomografii impedancyjnej.

3. Katarzyna Szulc: Evaluation of the topological derivative for EIT problem

W pracy została zaprezentowana teoria pochodnej topologicznej i jej zastosowanie w elektrycznej tomografii impedancyjnej.

 

4. Jakub Szumowski: Hybrid Tomography System – development progress report

Podczas wystąpienia zaprezentowano w sposób kompleksowy stan prac nad systemem tomografii hybrydowej. Omówiono zarówno część sprzętową projektu opisując wykorzystane rozwiązania techniczne jak również poruszono kwestie implementacji specyficznego protokołu komunikacyjnego. Przedstawiono jego strukturę i sposób działania oraz metody wykorzystania go w praktyce. W ostatniej części prezentacji uczestnicy seminarium poznali założenia i obecny kształt prototypu systemu przetwarzania danych uzyskiwanych z tomografu hybrydowego. Zobaczyli jego budowę wewnętrzną i możliwości po czym przedstawiono im zebrane do tej pory wnioski i plan dalszych prac.

 

5. Karol Duda: ERT measurement system for geophysical imaging

W prezentacji nawiązano do wyników pomiarów EIT modelu wału przeciwpowodziowego, którego wyniki uzasadniają dalsze prace na wałach w rzeczywistej skali. Przedstawiono podstawy fizyczne umożliwiające wyznaczenie rezystywności pozornej w pomiarach geofizycznych ERT. Zaprezentowano skonstruowane urządzenia: źródło prądu, multiplekser oraz miernik spadków napięć – przystosowanych do dużych prądów i wysokich napięć. Scharakteryzowano wykonane pierwsze pomiary w terenie oraz przedstawiono wnioski.

 

6. Tomasz Cieplak: Architecting EIT reconstruction engine in distributed heterogeneous environment

Głównym celem pracy było przedstawienie idei środowiska rozproszonego do prezentacji algorytmów rekonstrukcji obrazu w tomografii elektrycznej.

7. Tomasz Rymarczyk, Przemysław Adamkiewicz, Konrad Niderla: Research and Development Center – laboratory, research and new projects

Autorzy przedstawili realizowane projekty w Centrum Badawczo-Rozwojowym oraz zapoznali uczestników seminarium z projektowanymi konstrukcjami laboratoryjnymi.