VIII Seminarium Naukowe „Tomografia procesowa – aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne”

W dniu 27.11.2015 odbyło się VIII Seminarium Naukowe „Tomografia procesowa – aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne”.

Organizatorzy:
• Netrix S.A. R&D
• Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych
• Katedra Informatyki WSPA
• Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej
• Zaoczne Studium Doktoranckie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie

Miejsce:
Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej

Agenda:

Referaty:

1. Damian Wanta, Oprogramowanie wbudowane karty odczytu danych tomografu EVT4

Zastosowanie procesorów PicoBlaze na karcie odczytu danych zostało omówione w referacie:
Zadania PicoBlaze sterowania pomiarem:
• Zarządzanie, które elektrody są nadawcze, a które odbiorcze,
• Ustawianie poziomów wzmocnień.
Zadania PicoBlaze odbioru poleceń:
• Resetowanie FIFO,
• Ustawianie numeru karty odczytu danych,
• Uruchamianie zleconej liczby pomiarów,
• Zdalne ustawianie wzmocnień,
• Przeprogramowywanie pozostałych PicoBlaze.

2. Jacek Kryszyn, Postęp prac nad oprogramowaniem wbudowanym tomografu EVT4

W referacie zostały zaprezentowane implementacje oprogramowania wbudowanego w zakresie:
• startowanie pomiarów na komendę:
– wysyłanie danych z płyty głównej do wielu kart readout,
– odbiór danych na płytach readout,
• wysyłanie konfiguracji kanałów (elektrody nadawcze/odbiorcze).

3. Karol Duda, Model sterująco-diagnostyczny do monitorowania procesów przemysłowych

W prezentacji przypomniano definicję procesu przemysłowego oraz opisano skonstruowany na potrzeby badań model procesu w postaci zestawu do badań przepływu. Przedstawiono otwarty protokół komunikacyjny szeroko stosowany w automatyce, który został również wykorzystany do wymiany danych w zbudowanym modelu. Szczegółowo opisano właściwości i budowę serwera protokołu OPC Unified Architecture (UA), który zaimplementowano na komputerze przemysłowym firmy B&R Automation. Przedstawiono również opis funkcji służących do konfiguracji i obsługi klienta protokołu OPC UA w środowisku LabView.

4. Jakub Szumowski, SMART ECT – pomiary i rekonstrukcje

Prezentacja dotyczyła badań i prac konstrukcyjnych nad prototypem układu elektrycznej tomografii pojemnościowej SMART ECT. Przedstawiono najważniejsze problemy sprzętowe powstałe na etapie budowy urządzenia oraz trudności związane z jego oprogramowaniem wbudowanym. Zaprezentowano następnie drogę do ich rozwiązania. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z opisem zestawu do badań przepływów wielofazowych, który posłużył do przeprowadzenia części dotychczasowych testów SMART ECT. Przedstawiono wyniki pomiarów dla trzech stanów (sonda wypełniona powietrzem, wodą oraz powietrzem i wodą) oraz pierwszą, wstępną rekonstrukcję obrazu uzyskaną przy pomocy tego urządzenia.

5. Tomasz Rymarczyk, Nowe technologie inżynieryjne w podejściu interdyscyplinarnym

Rozwój inżynieryjny w zakresie nauk interdyscyplinarnym jest dzisiaj kluczowym podejściem w procesie tworzenia nowych technologii oraz potencjalnych ich wdrożeń. Praktyczne implementacje innowacyjnych wynalazków dla problemów rozwiązujących potrzeby firm i użytkowników wydaje się być kluczowym podejściem w badaniach naukowych w kolejnych latach.

6. Roman Szabatin, Waldemar Smolik, Laboratorium tomografii procesowej i medycznej