Program szwajcarski

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Firma NET – ART PAWEŁ RYMARCZYK rozpoczęła realizację projektu z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w NET – ART PAWEŁ RYMARCZYK”

Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu w zakresie CSR
Numer wniosku: 00303-13/3-SPPW/2
Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2014 – 28.02.2015
Wartość współfinansowania w CHR: 29 527,91

Korzyści związane z projektem:

 • Identyfikacja aspektów środowiskowych, wdrożenie norm zarządzania środowiskowego
 • Zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie i uczciwego pracodawcy
 • Podniesienie kwalifikacji personelu
 • Promowanie zasad CSR
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (mniejsze zużycie papieru, elektronizacja kontaktów wewnątrz firmy, oszczędność energii wskutek wymiany źródeł oświetlenia na energooszczędne)
 • Zwiększenie pozycji konkurencyjnej firmy
 • Wzrost efektywności i jakości współpracy (wewnętrznej i zewnętrznej)
 • Stworzenie ścieżek kariery i programu rozwoju personalnego w firmie
 • Wprowadzenie transparentnych i zrozumiałych zasad oceny pracowniczej
 • Wypracowanie wysokiego standardu obsługi klienta i nowego (wyższego) standardu świadczenia usług
 • Usprawnienie dwustronnej komunikacji w całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia usługi
 • Podniesienie standardu świadczenia usług – znacząco ulepszony proces
 • Wykreowanie trwałej zmiany w procesie świadczenia usługi wpisującej się w co najmniej 2 obszary CSR której efekty zostaną utrzymane co najmniej w okresie trwałości projektu
 • Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez klientów i partnerów biznesowych wnioskodawcy w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR
 • Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania w 3 obszarach CSR – zwiększanie efektywności działań w aspekcie długoterminowym
 • Optymalizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR

Departament Programów Pilotażowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa