Systemy jakości

Firma NETRIX SA (dawniej NET-ART Paweł Rymarczyk) uzyskała akredytację Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w następujących programach:

 • RPO WL 1.7 Prowadzenie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej
 • RPO WL 1.7 Doradztwo w zakresie jakości
 • RPO WL 1.7 Innowacje i nowe technologie

Firma NETRIX SA (dawniej NET-ART Paweł Rymarczyk) posiada akredytację PARP w następujących programach:

 • Program Rozwoju Przedsiębiorstw PHARE 2002
 • Program Rozwoju Przedsiębiorstw PHARE 2003
 • Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw
 • Rozwój i Modernizacja Przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie 2002/000-580-06.02.03
 • Wstęp do Jakości
 • Poza tym obsługujemy:
 • Fundusz Dotacji Inwestycji
 • Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycji
 • SPO WKP działania 2.1 i 2.3
 • RPO WL 1.3 , 1.5 oraz 1.7

W ramach oferowanych usług doradzamy w procesach wdrażania następujących systemów:

 • System zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000;
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001:2005 (BS 7799-2);
 • System zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2004;
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN-N 18001:2004;
 • System zarządzania jakością dla dostawców wyrobów medycznych, zgodnie z normą ISO 13485:2003;
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 22000:2005/HACCP;
 • Standard Quality Control of Feed Materials for Animal Feed GMP B2 (GMP13);
 • Zintegrowanych systemów zarządzania

Oferujemy szkolenia w zakresie:

 • Normy ISO 9001:2000 system zarządzania jakością
 • Normy ISO 27001:2005 (BS 7799-2) system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Normy ISO 14001:2004 system zarządzania środowiskowego
 • Normy PN-N 18001:2004 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Normy ISO 13485:2003 system zarządzania jakością dla dostawców wyrobów medycznych
 • Normy ISO 22000:2005/HACCP systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • GMP B2 (GMP13) Standard Quality Control of Feed Materials for Animal Feed
 • Auditów Wewnętrznych w organizacji
 • Doskonalenia Pełnomocników Systemów Zarządzania
 • Organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zarządzania zasobami ludzkim

Wdrożone procesy wymagają ciągłego nadzoru oraz doskonalenia. Dlatego też świadczymy usługi w zakresie:

 • Bezpośredniego nadzoru nad istniejącymi systemami zarządzania
 • Doskonalenia wdrożonych systemów zarządzania
 • Uzyskania znaku CE
 • Organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy unijnych

Prosimy pisać na e-mail: pawel@rymarczyk.com lub dzwonić: +48 693 127 550