Relacja: IX Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”

W dniu 23.04.2016 odbyło się IX Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”. Organizatorzy Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A. Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych Katedra Informatyki WSPA Zaoczne Studium Doktoranckie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie Miejsce Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych, Lublin, ul. Związkowa 26 Agenda Godziny Prelegent Referat 930-1000 Tomasz Rymarczyk Konferencja „Lubelskie Dni Nauki i Biznesu” 1000-1045 Grzegorz…

Relacja: XI Seminarium Naukowe Tomografia procesowa – aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne

W dniu 01.04.2016 odbyło się XI Seminarium Naukowe „Tomografia procesowa – aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne”.   Organizatorzy: Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A. Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych Katedra Informatyki WSPA Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej Zaoczne Studium Doktoranckie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie   Miejsce Zakład Elektroniki Jądrowej i…

Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy, że postępowanie ofertowe opublikowane w dn. 22.03.2016r. dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi doradczej w ramach przedmiotu zamówienia pod nazwą  „usługa doradcza w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect zostało rozstrzygnięte. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania…

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/03/2016 z dnia 22.03.2016r.   W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu NETRIX SA zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, Poddziałanie 3.1.5  Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. Postępowanie…

IX Seminarium Naukowe „Tomografia procesowa – aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne”

W dniu 15.01.2016 odbyło się IX Seminarium Naukowe „Tomografia procesowa – aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne”. Organizatorzy: Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A., Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych, Katedra Informatyki WSPA, Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej, Zaoczne Studium Doktoranckie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Miejsce Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytut…