ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2022/ AI-VISION z dnia 04.04.2022 r. na wyłonienie osoby na stanowisko Analityka-testera systemów złożonych I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojciechowska 31 20-704 Lublin II. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z zamiarem realizacji projektu pt. Opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji do…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2022/ AI-VISION z dnia 04.04.2022 r. na wyłonienie osoby na stanowisko Specjalista ds. uczenia maszynowego i głębokiego uczenia I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojciechowska 31 20-704 Lublin II. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z zamiarem realizacji projektu pt. Opracowanie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2022/ AI-VISION z dnia 04.04.2022 r. na wyłonienie osoby na stanowisko Starszego projektanta – analityka systemów złożonych I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojciechowska 31 20-704 Lublin II. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z zamiarem realizacji projektu pt. Opracowanie algorytmów…