Kolejny sukces Netrix SA!

Z przyjemnością informujemy, że projekt CBR Netrix SA ”Mobilny multimodalny tomograf ultradźwiękowy” uzyskał pełną, wnioskowaną kwotę dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.”Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Zespół ekspertów rozpocznie działania nad opracowaniem multimodalnego urządzenia tomograficznego służącego do analizy i optymalizacji procesów technologicznych. Jego konstrukcja będzie…