Zapytanie ofertowe nr 3 – 19.06.2017

Załącznik nr 1Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu