Zapytanie ofertowe nr 2/12/2016/1.3

Zapytanie ofertowe 2_12_2016_1.3

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 –  Przedmiar Robót
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 – Umowa

wybor-wykonawcy

 

 

Zapisz

Zapisz