Zapytanie ofertowe nr 1/2017/3.7

Lublin, dnia 04.09.2017

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Netrix S.A. z siedzibą w Lublinie, Ul. Wojciechowska 31, 20-704 Lublin informuje, że nie wpłynęły do niego żadne oferty na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 21.08.2017 pod numerem 1/2017/3.7.

Załącznik nr 1Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym
Załącznik nr 3 – Zakres równoważności