Zapytanie ofertowe nr 1 – 19.06.2017

Załącznik nr 1Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 3 Potencjał Wykonawcy
Załącznik nr 4 – Wzór umowy warunkowej