Zapytanie ofertowe 15.06.12

Lublin, 15.06.2012

NET-ART Paweł Rymarczyk
ul. Lotnicza 3
20-322 Lublin
        
I. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Stworzenie prototypu aplikacji e-Medicus opartej na funkcjach zbiorów poziomicowych oraz algorytmach inteligencji obliczeniowej” w ramach działania 1.4 PO IG  firma NET-ART Paweł Rymarczyk zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Notebook – 6 szt. – minimalne parametry:
a. matryca 15″, procesor Intel i5, pamięć 4GB, dysk 500GB – 5szt
b. matryca 13,3″ procesor Intel i5,  pamięć 4GB, dysk 320 GB – 1szt
2. Serwer terminalowy – 1 szt. – minimalne parametry: procesor Xeon E5620, pamięć
    32GB, dysk 300GB, RAID, Rack
3. Serwer plikowy – 1szt. – minimalne parametry: procesor Xeon E5620, pamięć 8GB,
    dysk 300GB, RAID, Rack
4. Szafa MZA – 1 szt. – minimalne parametry: 42U
5. Zasilacz awaryjny – 2 szt. – minimalne parametry: 1600W, RACK 2U
6. Drukarka sieciowa – 1 szt. – minimalne parametry: laser, color, 28 str/min, duplex, LAN,
7. Projektor multimedialny – 1 szt. – minimalne parametry: 1024×768, 3000ANSI,
    4000:1, żywotność lampy min. 3000 godz.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Na ofercie Oferent powinien wskazać parametry oferowanego sprzętu lub do formularza ofertowego należy załączyć specyfikacje oferowanego sprzętu.

Oferta powinna:

  1. zawierać pełną nazwę oferenta
  2. adres oferenta
  3. posiadać datę sporządzenia
  4. termin ważności oferty

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@net-art.eu lub faksem: 81-748-08-42 lub dostarczona do biura na adres ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Pan Tomasz Rymarczyk, nr tel: 81-748-08-34.

Termin nadsyłania ofert 22.06.2012 do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Kryterium oceny ofert stanowi: Cena – 100%

ZAŁĄCZNIK

Wzór formularza ofertowego