Informacja o wyłonionym Wykonawcy nr1

Lublin, 28.06.2017 r.

 

 

Informacja o wyłonionym Wykonawcy

w postępowaniu zapytania ofertowego nr 1 z dnia 19.06.2017 r.

 

Przedmiot zamówienia – wykonanie usług badawczych polegających na:

  • Dobór reprezentatywnej grupy uczestników badania
  • Plan badań
  • Opieka medyczna nad uczestnikami badania
  • Monitorowanie zgodności badania klinicznego z przepisami ustawy
  • Weryfikacja wyrobu
  • Przeprowadzenie badań w warunkach podobnych do warunków stosowania wyrobu i według odpowiednich procedur
  • Ustalenie działań niepożądanych i ocenę ryzyka
  • Prowadzenie badań zgodnie z zasadami etycznymi
  • Dokumentacja z przeprowadzonych badań
  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatów dla produktów medycznych.

 

 

Firma Netrix S.A. informuje, że w wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 28.06.2017 r. analizy otrzymanych ofert wyłoniony został Oferent:

 

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

NIP 712-010-37-81