Informacja o wyłonionym Wykonawcy nr2

Lublin, 19.07.2016 r.

 

 

Informacja o wyłonionym Wykonawcy

w postępowaniu zapytania ofertowego nr 2 z dnia 11.07.2016 r.

 

Przedmiot zamówienia – wykonanie usług badawczych polegających na:

-Opracowaniu schematów układów elektronicznych

-Opracowaniu dokumentacji według projektu

-Wykonaniu projektu kart tomografu – obwodów drukowanych

-Zaprojektowaniu warstwy sprzętowej

-Opracowaniu algorytmów karty odczytu danych „read-out” oraz wykonanie walidacji.

-Wykonaniu algorytmu pomiarowego do sterowania analogowymi kartami pomiarowymi oraz odczytywania danych z przetwornika analogowo-cyfrowego

-Opracowaniu metody wysyłania danych z przetwornika do karty sterującej

-Wykonaniu sposobu zmiany parametrów programu sterującego pomiarem w celu modyfikacji wzmocnień na karcie pomiarowej

-Przygotowaniu algorytmu odbierającego dane sterujące z karty sterującej

-Opracowaniu oprogramowania do odbierania i przesyłania danych do kart „read-out”.

-Stworzeniu obsługi protokołu GTP, po którym przesyłane będą dane pomiędzy kartą sterującą a kartami „read-out”

-Opracowaniu transmisji danych poprzez łącze Ethernet

-Wykonaniu formatu przesyłania danych oraz sposobu ich odbierania danych

-Opracowaniu metody do akwizycji i analizy obrazów dla tomografu

 

Firma Netrix S.A. informuje, że w wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 19.07.2016 r. analizy otrzymanych ofert wyłoniony został Oferent:

 

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

NIP: 525-000-58-34