Informacja o wyłonionym Wykonawcy nr1

Lublin, 19.07.2016 r.

 

Informacja o wyłonionym Wykonawcy

w postępowaniu zapytania ofertowego nr 1 z dnia 11.07.2016 r.

 

Przedmiot zamówienia – wykonanie usług badawczych polegających na:

 

– Projektowaniu i modelowaniu symulacji i pomiarów diagnostycznych,

– Przeprowadzeniu symulacji pomiarów z wykorzystaniem technologii 3D ECT,

– Modelowaniu i projektowanie algorytmów rekonstrukcji,

– Rekonstruowaniu obrazów 3D w czasie rzeczywistym przy użyciu wielordzeniowych jednostek obliczeniowych,

– Opracowaniu algorytmów z zastosowaniem modułów wnioskowania rozmytego,

– Projektowaniu środowisk obliczeniowych dla celów wykorzystania tomograficznych danych pomiarowych,

– Opracowaniu algorytmów analizy danych,

– Analizie i przetwarzaniu obrazów tomograficznych 2D/3D.

 

Firma Netrix S.A. informuje, że w wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 19.07.2016 r. analizy otrzymanych ofert wyłoniony został Oferent:

 

Politechnika Łódzka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Instytut Informatyki Stosowanej

Ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

NIP: 727-002-18-95