XVIII Seminarium Naukowe „Tomografia procesowa – aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne”

W dniu 13.10.2017 odbyło się XVIII Seminarium Naukowe „Tomografia procesowa – aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne”.

Organizatorzy:

  • Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
  • Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych
  • Wydział Transportu i Informatyki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  • Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej
  • Zaoczne Studium Doktoranckie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie

Patronat

Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej

Miejsce

Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej

Agenda

Godzina Prelegent Tytuł referatu
1000-1030 Jakub Szumowski, Piotr Bożek, Andrzej Stanikowski, Przemysław Adamkiewicz Tomograf hybrydowy – postęp prac i pomiary laboratoryjne
1030-1100 Przemysław Adamkiewicz, Piotr Bożek, Michał Gołąbek, Jakub Szumowski Prototyp układu ERT w zastosowaniu do pomiarów geofizycznych
1100-1130 Tomasz Rymarczyk, Edward Kozłowski, Grzegorz Kłosowski, Paweł Tchórzewski Rozwój algorytmów do rekonstrukcji obrazu w elektrycznej tomografii impedancyjnej
1130-1200 Jacek Kryszyn Modelowanie sond 3D w ECT
1200-1230 Przerwa
1230-1300 Damian Wanta Rekonfigurowalne oprogramowanie wbudowane tomografu EVT4
1300-1345 Dyskusja Rozszerzenie formuły spotkań naukowych w ramach Stowarzyszenia Tomografii Procesowej

Referaty:

1. Jakub Szumowski, Piotr Bożek, Andrzej Stanikowski, Przemysław Adamkiewicz: Tomograf hybrydowy – postęp prac i pomiary laboratoryjne

Podczas prezentacji przedstawiono najważniejsze zmiany w sprzęcie i oprogramowaniu, które wprowadzono od czasu ostatniego seminarium. Dotyczyły one głównie oprogramowania wbudowanego oraz modułu pomiarowego ECT/EIT. Omówiono nowy pakiet danych przesyłany przez urządzenie do systemu Big Data oraz rozbudowaną i przemodelowaną aplikację testową. Na koniec zaprezentowano zdjęcia z pomiarów zawilgoconych murów wykonanych w laboratorium Politechniki Wrocławskiej.

2. Przemysław Adamkiewicz, Piotr Bożek, Michał Gołąbek, Jakub Szumowski: Prototyp układu ERT w zastosowaniu do pomiarów geofizycznych

Podczas prezentacji autorzy przedstawili koncepcję zastosowania technik tomografii elektrycznej w badaniach geofizycznych. Tomografia impedancyjna może zostać wykorzystana do monitorowania i analizy ewentualnych przecieków w systemach monitorowania wałów przeciwpowodziowych i zbiorników odpadów poflotacyjnych. Zaprezentowane zostały dotychczasowe osiągnięcia i zweryfikowane eksperymentalnie układy pomiarowe. Dotychczasowe prace jednoznacznie wskazały potrzebę rewizji rozwiązań sprzętowych. Metoda ta pozwala na określenie przestrzennego rozkładu konduktywności wewnątrz analizowanego obszaru za pomocą zewnętrznych pomiarów spadków napięć rejestrowanych w różnych punktach badanego obiektu. W czasie prezentacja przedstawiono jednocześnie koncepcję rozwoju algorytmów do rekonstrukcji i wizualizacji tomograficznych danych pomiarowych. Autorzy dodatkowo przedstawili potencjalne możliwości rozwoju układów pomiarowych w zastosowaniu tomografii w pomiarach geofizycznych.

3. Tomasz Rymarczyk, Edward Kozłowski, Grzegorz Kłosowski, Paweł Tchórzewski: Rozwój algorytmów do rekonstrukcji obrazu w elektrycznej tomografii impedancyjnej

W referacie przedstawiono rozwój nowych algorytmów do rekonstrukcji obrazu w elektrycznej tomografii impedancyjnej. Zaprezentowano metody statystyczne, sieci neuronowe oraz głębokie uczenie. Rekonstrukcje w obszarach 2D i 3D zostały przedstawione również z wykorzystaniem metod topologocznych.

4. Jacek Kryszyn: Modelowanie sond 3D w ECT

Trójwymiarowe modelowanie sond w elektrycznej tomografii pojemnościowej przy użyciu pakietu ECTSIM3 przedstawiono w pracy.

Główne elementy pakietu składają się z:

  • modelowanie fantomu i sondy,
  • obliczanie pola elektrycznego,
  • wyznaczanie macierzy wrażliwości,
  • symulacja pomiarów,
  • rekonstrukcja obrazów.

5. Damian Wanta: Rekonfigurowalne oprogramowanie wbudowane tomografu EVT4

Autor przedstawił w referacie rekonfigurowalne oprogramowanie wbudowane tomografu EVT4. Przetestowano na specjalnym przykładzie parametry wzmocnień. Poprawiono stosunek sygnału do szumu. Czas trwania obliczeń zminimalizowano do kilkudziesięciu mikrosekund.