XIX Seminarium Naukowe „Tomografia procesowa – aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne”

 

W dniu 01.12.2017 odbyło się XIX Seminarium Naukowe „Tomografia procesowa – aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne”.

Organizatorzy:

 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
 • Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych
 • Wydział Transportu i Informatyki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
 • Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej
 • Zaoczne Studium Doktoranckie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie
 • Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Patronat

Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej 

Miejsce

Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej

Agenda

Referaty:

1. Zbigniew Gut: Rozwój Tomografii Pojemnościowej w lotnictwie, energetyce, rolnictwie oraz kosmonautyce

W pracy przedstawiono rozwój tomografii pojemnościowej w lotnictwie, energetyce, rolnictwie oraz kosmonautyce w następującym zakresie:

 • system i algorytmy,
 • rekonstrukcja płomienia,
 • rekonstrukcja procesów spalania w palniku gazowym i olejowym,
 • rekonstrukcja procesu spalania w komorze silnika GTD-350,
 • dryft sygnału,
 • korelacja sygnału PTK z analizą spektralną,
 • tomografia 3D.

2. Agnieszka Leszczyńska: Analiza danych tomograficznych w kontekście przepływu pneumatycznego materiałów sypkich

Prezentacja dotyczyła analizy danych tomograficznych w kontekście przepływu pneumatycznego materiałów sypkich.

3. Tomasz Rymarczyk, Jan Sikora, Krzysztof Polakowski, Przemysław Adamkiewicz: Efektywny algorytm obrazowania w tomografii ultradźwiękowej i radiowej dla zagadnień dwuwymiarowych

W obrazowaniu ultrasonograficznym powinny być spełnione dwa podstawowe warunki:

 • Musi być wystarczająca różnica między akustycznymi impedancjami różnych typów tkanek, żeby powstało niepełne odbicie, (całkowite odbicie uniemożliwi obrazowane pod warstwą, od której nastąpi odbicie).
 • Prędkość dźwięku nie powinna zbytnio zmieniać się w środku tkanki, bo byłoby niemożliwe dokonanie obliczeń, jak głęboko wystąpiły te odbicia, na podstawie danych z czasów przebiegu fali.

4. Konrad Miśkiewicz: Badanie in-situ oraz modelowanie numeryczne przepływów materiałów sypkich w silosach z zastosowaniem tomografii X-ray

Główne założenia projektu:

 • Śledzenie procesu opróżniania silosu przy wykorzystaniu tomografii X-Ray
 • Skan ciągły podczas jednego opróżniania
 • Skan całego silosu po pojedynczym opróżnieniu z ustawionym upływem czasu
 • Trajektoria pojedynczej cząstki w silosie
 • Wypełnienie silosu cząstkami większymi niż piasek.
 • Materiał mieszany – 4% stanowią cząstki innego typu służące za cząsteczki znacznikowe
 • Wpływ kształtu silosu na wynik końcowy
 • Możliwość regulacji kształtu samego silosu
 • Przesunięcie leja
 • Wpływ gęstości upakowania i porowatości ścian

5. Przemysław Łopato: Badanie materiałów dielektrycznych metodą komputerowej tomografii terahercowej THz-CT

Promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach terahercowych (0,1-10 THz) umożliwia nieinwazyjne, niejonizujące i bezkontaktowe badania następujących materiałów: drewno i materiały drewnopodobne, betony i żelazobetony, materiały polimerowe, materiały kompozytowe, materiały ceramiczne.

Badania nieniszczące wykorzystujące fale elektromagnetyczne w zakresie terahercowym „wykrywają” zmianę współczynnika refrakcji n (przenikalności dielektrycznej). Każdy detal (defekt) dostatecznie mocno zaburzający przestrzenny rozkład współczynnika refrakcji może zostać wykryty.

6. Przemysław Adamkiewicz Jakub Szumowski, Piotr Bożek, Andrzej Stanikowski, Michał Oleszek, Michał Gołąbek: Tomografia elektryczna – rozwiązania sprzętowe

W prezentacji omówiono postęp prac nad rozwiązaniami sprzętowymi dotyczącymi konstrukcji tomografów.

7. Jacek Kryszyn: EVT4 – System akwizycji danych dla elektrycznej tomografii pojemnościowej

W pracy omówiono parametry tomografu EVT4:

 • maksymalnie 32 kanały,
 • modułowość,
 • analogowe płyty pomiarowe,
 • płyty odczytu danych,
 • płyta główna,
 • możliwość wymiany kart analogowych na realizujące inne metody pomiarowe,
 • topologia gwiazdy,
 • płyty odczytu danych połączone z płytą główną przy pomocy kabli SATA i protokołu GTP,
 • 625 obrazów na sekundę dla 32 elektrod.