Scientific publications

Publications in scientific journals from Philadelphia List:

 1. Rymarczyk T.: Using electrical impedance tomography to monitoring flood banks, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 45 (2014) 489–494
 2. Rymarczyk T.: Characterization of the shape of unknown objects by inverse numerical methods, Electrical Review, NR 5/2012/7b
 3. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.:Measurement Methods and Image Reconstruction in Electrical Impedance Tomography, Electrical Review, NR 5/2012/6
 4. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: The Shape Reconstruction of Unknown Objects for Inverse Problems, Electrical Review, NR 5/2012/3a
 5. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Image reconstruction with discontinuous coefficient in electrical impedance tomography, Electrical Review, NR 5/2011
 6. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Various kinds of Level Set Applications  in Electrical Impedance Tomography, Electrical Review, R. 86 NR 12/2010
 7. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: Dobór algorytmów rekonstrukcji obrazu i metod pomiarowych do badania stanu pni drzew, Electrical Review, R. 86 NR 12/2010, pp. 28-41
 8. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Variational level set method for minimizing the functional in EIT, Electrical Review, R. 86 NR 1/2010, pp.  92-94
 9. Polakowski K., Filipowicz S.F., Sikora J., Rymarczyk T.: Jakość obrazowania w tomografii wielościeżkowej, Electrical Review, R. 85 NR 12/2009, pp. 134-136
 10. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Polakowski K.: A piecewise-constant minimal partition problem in the image reconstruction, Electrical Review, R. 85 NR 12/2009, pp. 141-143
 11. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Polakowski K.:Applying the level set methods and the immersed interface method in eit, Electrical Review, R. 85 NR 4/2009, pp.  68-70
 12. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Polakowski K.: Level set methods in electrical impedance tomography, Electrical Review, R. LXXXIV, 12/2008, pp. 237-240
 13. Polakowski K., Sikora J., Filipowicz S.F., Rymarczyk T.: Tomography Technology Application for Workflows of Gases Monitoring in The Automotive Systems, Electrical Review, R. LXXXIV, 12/2008, pp. 227-229

Publications in scientific journals:

 1. Rymarczyk T.: Systemy tomografii procesowej w bezinwazyjnych pomiarach diagnostycznych, Inżynieria bezwykopowa, s. 66-72, 1/2014 [53]
 2. Olchowy D.: System impedancyjnej tomografii komputerowej bazujący na procesorze sygnałowym o niskim poborze mocy, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2013; 2013(3):57-58
 3. Król K., Sikora J., Rymarczyk T.: Using Electrical Impedance Tomography in Flood Embankment System, Acta Technica Jaurinensis, Vol. 6 No. 1, 2013.
 4. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: Implementacja funkcji zbiorów poziomicowych w algorytmach konstrukcji obrazu, Prace Naukowe Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 248, 2010, pp. 21-32
 5. Filipowicz S.F., Rymarczyk T., Sikora J.:  The multilevel sets idea to solve the inverse problem in Electrical Impedancje Tomography, Acta Techn. CSAV 56, No 3. Sep. 2010, pp. 287-299
 6. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Wykorzystanie metody zbiorów poziomicowych w procesie segmentacji i rekonstrukcji obrazu, Prace Naukowe Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 242, 2009, pp. 89-102
 7. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: Metoda zbiorów poziomicowych w tomografii impedancyjnej, Prace Naukowe Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 238, 2008
 8. Rymarczyk T., Sikora J., Tymburski M., Filipowicz S.F.: Roentgen image segmentation in stomatology by using level set methods, Segmentacja obrazów rentgenowskich w stomatologii metodą zbiorów poziomicowych, Pomiary Automatyka Kontrola PAK 2008, nr.10, pp. 686-689

Monographs and chapters in books:

 1. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Comparing methods of the image reconstruction in electrical impedance tomography, rozdział w monografii “Computer Applications in Electrical Engineering”, pod red. R. Nawrowskiego, Poznan University of Technology, Poznań 2011
 2. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: A level set method for solving an inverse problem in EIT. Industrial and Biological Tomography. Theoretical Basis and Applications. Electrotechnical Institute Publishing House 2010, ISBN: 978-83-61956-04-4, pp. 46-69
 3. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Implementation of variational level set methods and chan-vese model in electrical impedance tomography, Poznań University of Technology, Academic Journals No 63, Poznań 2010
 4. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Applied multiphase level set function in image segmentation, rozdział w monografii “Computer Applications in Electrical Engineering”, pod red. R. Nawrowskiego, Poznan University of Technology, Poznań 2010
 5. Filipowicz S.F., Rymarczyk T., Polakowski K.: Bezkontaktowe pomiary EKG, rozdział 6 w monografii A. Krawczyka: Elektromagnetyzm w środowisku człowieka  szansa czy zagrożenie, INB Turek, Warszawa 2010, pp. 7186
 6. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Algorytmy topologicznej zmiany kształtu w procesie segmentacji i rekonstrukcji obrazu, rozdział 15 w monografii A. Krawczyka: Elektromagnetyzm w środowisku człowieka  szansa czy zagrożenie, INB Turek, Warszawa 2010, pp. 229-245
 7. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: Electrical impedance tomography using the level set representation with the Mumford-Shah model, rozdział w  monografii “Recent Advances in Numerical Modeling”, pod red. Sikora J., Wójcik W. and Wójtowicz S. Warsaw-Lublin 2009, Electrotechnical Institute Publishing House, pp. 99-104
 8. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Implementation of level set methods in electrical impedance tomography rozdział w monografii “Computer Applications in Electrical Engineering”, pod red. R. Nawrowskiego, Poznan University of Technology, Poznań 2009, pp. 43-52
 9. Filipowicz S.F., Rymarczyk T.: Tomografia impedancyjna, pomiary, konstrukcje i metody tworzenia obrazu, BEL Studio, Warszawa, 2003 (monografia)

Papers published in conference proceedings:

 1. Rymarczyk T., Tchórzewski P., Sikora J.: BEM and level set method coupling for air gap searching inside the ceiling for better safety in the copper mines, 5th International Workshop on Process Tomography (IWPT-5), September 16-18, 2014 Jeju, Korea
 2. Olchowy D., Gołąbek Ł.: System gromadzenia i przetwarzania danych w elektrycznej tomografii impedancyjnej, WD2014, Biały Dunajec, 8-10 września, 2014
 3. Duda K.: Koncepcja Zastosowania mikromechanicznego akcelerometru do detekcji upadku osoby chorej i powiadamiania bliskich, WD2014, Biały Dunajec, 8-10 września, 2014
 4. Niderla K.: Koncepcja wykorzystania tomografii pojemnościowej w biogazowni fermentacyjnej, WD2014, Biały Dunajec, 8-10 września, 2014
 5. Gdula A.: Zastosowanie statystycznych metod rozpoznawania obiektów do segmentacji obrazów rentgenowskich w stomatologii, WD2014, Biały Dunajec, 8-10 września, 2014
 6. Adamkiewicz P.: Projekt optymalizacji i kontroli jakości produkcji z zastosowaniem elektrycznej tomografii pojemnościowej i technik detekcji optycznej, WD2014, Biały Dunajec, 8-10 września, 2014
 7. Tchórzewski P.: Zastosowanie metody elementów brzegowych do rozwiązywania problemów prostych w obszarach strefowo niejednorodnych względem przewodnictwa elektrycznego, WD2014, Biały Dunajec, 8-10 września, 2014
 8. Serwin S.: Projekt prototypu elektrycznego tomografu pojemnościowego z wykorzystaniem scalonego przetwornika C-D, WD2014, Biały Dunajec, 8-10 września, 2014
 9. Sadowski T., Rymarczyk T.: Method for segmentation medical images of thorax and detecting anomalies, WD2014, Biały Dunajec, 8-10 września, 2014
 10. Rymarczyk T., Rymarczyk P.: Topologiczna rekonstrukcja obrazu w elektrycznej tomografii impedancyjnej, WD2014, Biały Dunajec, 8-10 września, 2014
 11. Rymarczyk T., Tchórzewski P., Sikora J.: Topological Approach to Image Reconstruction in Electrical Impedance Tomography, ADVCOMP 2014 (NexTech 2014), ISBN: 978-1-61208-354-4, Rome, Italy, August 24 – 28, 2014, pp. 42-45
 12. Rymarczyk T., Tchórzewski P., Sikora J.: Monitoring of flood embankment system by nondestructive method with infinite boundary elements, The 19th International Workshop On Electromagnetic Nondestructive Evaluation, Xi’an, China, June 25 – 28, 2014
 13. Rymarczyk T., Tchórzewski P., Sikora J.: Coupling of level set method with FEM and BEM for electrical impedance tomography, The 7th  International Conference ”Inverse Problems: Modeling and Simulation”(IPMS-2014) Fethiye, Turkey, May 26 – 31, 2014
 14. Rymarczyk T., Sadowski T., Głos A.: Selection Methods to Analysis Medical Images of Thorax, IIPhDW 2014, 20-22 May 2014, Tatranské Matliare, Slovak Republic
 15. Rymarczyk T., Rymarczyk P., Sikora J.: Monitoring of flood embankment system by electrical impedance tomography, IIPhDW 2014, 20-22 May 2014, Tatranské Matliare, Slovak Republic
 16. Tchórzewski P.: Coupling of boundary element method of zero order and infinite boundary elements with exponential decay function, IIPhDW 2014, 20-22 May 2014, Tatranské Matliare, Slovak Republic
 17. Olchowy D., Gołąbek Ł.: Design and implementation of data acquisition system in electrical impedance tomography, IIPhDW 2014, 20-22 May 2014, Tatranské Matliare, Slovak Republic
 18. Niderla K.: Control and monitoring of the production process in the biogas digester, IIPhDW 2014, 20-22 May 2014, Tatranské Matliare, Slovak Republic
 19. Filipowski P.: Implementation genetic algorithms to image segmentation and tomography reconstruction, IIPhDW 2014, 20-22 May 2014, Tatranské Matliare, Slovak Republic
 20. Midzio M.: Data acquisition from multiple sources using Big Data Cluster, IIPhDW 2014, 20-22 May 2014, Tatranské Matliare, Slovak Republic
 21. Osior K.: Semi-automatic application for skin cancer screening based on image segmentation algorithms, IIPhDW 2014, 20-22 May 2014, Tatranské Matliare, Slovak Republic
 22. Trubiłowicz P.: Semantic medical image analysis using ontologies, IIPhDW 2014, 20-22 May 2014, Tatranské Matliare, Slovak Republic
 23. Rymarczyk T., Sikora J.: Solving inverse problems by connection of level set method, gradient technique and finite or boundary elements, 7th International Conference on Finite Differences, Finite Elements, Finite Volumes, Boundary Elements, 15-17 May 2014, Gdańsk, Poland
 24. Rymarczyk T., Tchórzewski P. Sikora J.: Solution of inverse problem by infinite boundary elements and level set methods, 15th International Conference on Biomedical Applications of Electrical Impedance Tomography, EIT 2014, 24-26 April 2014, Gananoque, Canada
 25. Rymarczyk T.: Using topological algorithms to solve the inverse problem in the unknown shape of objects, 2nd Radio and Antenna Days of the Indian Ocean, 7-10 April, 2014
 26. Rymarczyk T., Sikora J., Waleska B.: Coupled Boundary Element Method and Level Set Function for Solving Inverse Problem in EIT, 7th World Congress on Industrial Process Tomography, WCIPT7, 2-5 September 2013, Krakow, Poland
 27. Rymarczyk T.: Zastosowania przemysłowe bezinwazyjnych systemów diagnostycznych opartych na tomografii procesowej, Konferencja naukowo-techniczna, Bóbrka, 9-11 października, 2013
 28. Rymarczyk T.: Applying EIT Monitoring System To Analyse The Image Reconstruction , NeeT 2013, 8th International Conference, Zakopane, Poland, June 18 – 21, 2013
 29. Rymarczyk T.: Using Electrical Impedance Tomography to Monitoring Flood Banks , ISEM 2013 – 16th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, July 31 – August 2 2013, Quebec, Canada
 30. Rymarczyk T.: Numerical algorithms with application for identify medical images , ISEF 2013 – XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Ohrid, Macedonia, September 12-14, 2013
 31. Rymarczyk T., Osior K.: E-Medicus System for Analysis and Images Segmentation, IPHDW 2013, Brno, Czechy, 8-11 September, 2013
 32. Rymarczyk T., Rymarczyk P.: Nondestructive Method for Monitoring Flood Embankment System, IPHDW 2013, Brno, Czechy, 8-11 September, 2013
 33. Rymarczyk T., Tchórzewski P., Sikora J.: Applications of Electrical Impedance Tomography in Copper-Mine Ceiling, IPHDW 2013, Brno, Czechy, 8-11 September, 2013
 34. Gołąbek Ł.: Implementation of level set method in video quality control of production, IPHDW 2013, Brno, Czechy, 8-11 September, 2013
 35. Trubiłowicz P., Filipowski P.: Prototype of IT platform generating innovative business processes of data mining, IPHDW 2013, Brno, Czechy, 8-11 September, 2013
 36. Nita K., Olchowy D.: Electrical impedance tomography Hardware System Based on Low Power Digital Signal Processor, IPHDW 2013, Brno, Czechy, 8-11 September, 2013
 37. Tchórzewski P.: Time-dependent electron transport through a quantum dot system, IPHDW 2013, Brno, Czechy, 8-11 September, 2013
 38. Szymańczyk P.: Controlling IT Systems Through Mobile Devices, IPHDW 2013, Brno, Czechy, 8-11 September, 2013
 39. Rymarczyk T., Osior K.: Model Obsługi aplikacji e-Medicus w analizie i segmentacji obrazów, WD2013, Poronin 23 – 26 czerwca 2013
 40. Rymarczyk T., Rymarczyk P.: System monitoring stanu wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem tomografii impedancyjnej, WD2013, Poronin 23 – 26 czerwca 2013
 41. Rymarczyk T., Tchórzewski P., Sikora J.: Analiza obszarów strefowo niejednorodnych metodą zbiorów poziomicowych, WD2013, Poronin 23 – 26 czerwca 2013
 42. Gołąbek Ł.: Kontrola jakości produkcji za pomocą systemów wizyjnych z wykorzystaniem zbiorów poziomicowych, WD2013, Poronin 23 – 26 czerwca 2013
 43. Trubiłowicz P., Filipowski P.: Prototyp platformy cyfrowej generującej innowacyjne procesy biznesowe eksploracji danych, WD2013, Poronin 23 – 26 czerwca 2013
 44. Olchowy D.: System impedancyjnej tomografii komputerowej bazującej na procesorze sygnałowym o niskim poborze mocy, WD2013, Poronin 23 – 26 czerwca 2013
 45. Tchórzewski P.: Oscylacje elektronowe w układzie złożonym z kropek kwantowych oraz doprowadzeń – analiza numeryczna, WD2013, Poronin 23 – 26 czerwca 2013
 46. Szymańczyk M.: Sterowanie systemami informatycznymi przy użyciu urządzeń mobilnych, WD2013, Poronin 23 – 26 czerwca 2013
 47. Rymarczyk T., Sikora J.: Applying Level Set Methods in Inverse Problems, ICIT 2013, 1st ScienceOne International Conference on Information Technology Dubai, UAE, February 6-7, 2013
 48. Rymarczyk T.: Practical Implementation Level Set Method in Electrical Impedance Tomography, The 17th International Workshop On Electromagnetic Nondestructive Evaluation, 29th July – 1st August, 2012 RIO DE JANEIRO, Brazil
 49. Król K., Sikora J., Rymarczyk T.: Image reconstruction in flood banks by EIT, Symposium on Applied Electromagnetics Sopron, Hungary, June 3-6, 2012
 50. Król K., Sikora J., Rymarczyk T.: Monitoring and shape reconstruction in blood banks, The 17th International Workshop On Electromagnetic Nondestructive Evaluation, 29th July – 1st August, 2012 RIO DE JANEIRO, Brazil
 51. Rymarczyk T.: Practical Implementations of Numerical Algorithms in Electrical Impedance Tomography, ISEM 2011, 15th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics 6-9 September 2011, Napoli, Italy
 52. Rymarczyk T.: Characterization of the shape of unknown objects by inverse numerical methods, ISEF 2011 – XV International Symposium on Electromagnetic Fields  in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering Funchal, Madeira, September 1-3, 2011
 53. Rymarczyk T.: Numerical Algorithms and Practical Implementations in Electrical Impedance Tomography, NeeT 2011, 7th International Conference, Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011
 54. Rymarczyk T.: Comparing Level Set Algorithms for Inverse Obstacle Problems, IPHDW, Zielona Góra, Poland, 2011
 55. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: The Shape Reconstruction of Unknown Objects for Inverse Problems, CPEE 2011 Kostryna, Ukraine, 5-7 September 2011
 56. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: Solving Inverse Problem in EIT by Levenberg–Marquardt Level Set Method, XXI Sympozjum Środowiskowe PTZE Lubliniec, 5-8 czerwca 2011
 57. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: Metody pomiaru i konstrukcji obrazu w tomografii impedancyjnej, MWK 2011, Waplewo – WDW „Warmia”
 58. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Porównanie metod rekonstrukcji obrazu w tomografii impedancyjnej, ZKWE’2011, Poznań
 59. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: A level set method for solving an inverse problem in EIT. Industrial and Biological Tomography. Theoretical Basis and Applications. Electrotechnical Institute Publishing House 2010, ISBN: 978-83-61956-04-4, pp. 46-69
 60. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: The Image Reconstruction for Inverse Problems with Discontinuous Coefficients, CPEE’2010, Lázne Kynzvart, September 13-16, 2010, Czech Republic
 61. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: Zastosowanie tomografii impedancyjnej do badania stanu pni drzew, Proceedings XX Sympozjum PTZE Książ k/Wałbrzycha, 29 sierpnia-1 września 2010, pp. 45-46
 62. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Variants of the Level Set Applications to Solve Inverse Problem in EIT , Proceedings XX Sympozjum PTZE Książ k/Wałbrzycha, 29 sierpnia-1 września 2010, pp. 157-160
 63. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Comparison of new algorithms solving the inverse problem in EIT, SAEM’2010 Ptuj, Slovenia May 30 –June 2, 2010
 64. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Implementation of Piecewise Constant Level Set Framework in Electrical Impedance Tomography, ENDE’2010 Szczecin, June 13-16 2010
 65. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: Topologiczna zmiana kształtu funkcji poziomicowej w algorytmach konstrukcji obrazu, WD20010, Lublin 24 – 27 czerwca 2010
 66. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Piecewise constant level set method applied to multiphase image segmentation, ZKwE, Poznań, April 19-21, 2010, pp. 263-264
 67. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Implementation Chan-Vese Model for Inverse Problems in Electrical Impedance Tomography, ZKwE, Poznań, April 19-21, 2010, pp. 261-262
 68. Filipowicz S.F., Rymarczyk T., Polakowski K.: Niestandardowe pomiary EKG, Workshop ZKWE, Zalesie/Kraków, dec. 7-9, 2009, pp. 11-13
 69. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Metoda zbiorów poziomicowych w tomografii
  i segmentacji obrazu,
  Workshop ZKWE,  Zalesie/Kraków, dec. 7-9, 2009, pp. 31-32
 70. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Tymburski M.: Variational Level Set Methods in the Roentgen Images Segmentation, 17th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields COMPUMAG’09, Nov. 22-26, 2009, Florianopolis, Brasil, pp.436-437
 71. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Numerical algorithms for the image reconstruction in electrical impedance tomography, 17th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields COMPUMAG’09, Nov. 22-26, 2009, Florianopolis, Brasil, 851-852
 72. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Variational level set method for minimizing the Mumford-Shah functional in EIT, Xth International Workshop Computational Problems of Electrical Engineering, Waplewo, Poland, Sep. 16-19, 2009
 73. Filipowicz S.F., Rymarczyk T., Sikora J.:  The multilevel sets idea to solve the inverse problem In Electrical Impedancje Tomography, AMTEE’09, Cheb Czech Republic, Sep. 7-9, 2009
 74. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: Electrical impedance tomography using the level set representation with the Mumford-Shah model, IIWD2009, Krynica Górska Sep. 5-7, 2009
 75. Polakowski K., Filipowicz S.F., Sikora J., Rymarczyk T.: Jakość obrazowania w tomografii wielościeżkowej, XIX Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowanie elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009
 76. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Polakowski K.: A piecewise-constant minima partition problem of the Mumford-Shah algorithm in IET, XIX Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastososwanie elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009
 77. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J.: Applying mumford-shah functional in electrical impedance tomography, 31-th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice-Ustroń, May 20-23, 2009, pp. 13-14
 78. Rymarczyk T., Filipowicz S.F.: Electrical impedance pomography using the level set representation with the Mumford-Shah model, II PhDW2009, Szklarska Poręba, Maj 10-13 2009
 79. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Zastosowanie metody zbiorów poziomicowych w impedancyjnej  tomografii komputerowej, ZKwE, Poznań, April 20-22, 2009, pp. 13-14
 80. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Wykorzystanie metody zbiorów poziomicowych w procesie segmentacji i rekonstrukcji obrazu, Seminarium: „Zastosowanie metod numerycznych w geologii i ochronie środowiska”, Warszawa, 26.02.2009
 81. Rymarczyk T.: Using level set methods in the roentgen images segmentation.  X International PhD Workshop  OWD’2008,  Wisła 2008
 82. Rymarczyk T.: Numerical Methods for the Solution to the Inverse Problem in Electrical Impedance Tomography. X International PhD Workshop OWD’2008,  Wisła 2008
 83. Rymarczyk T.: Metoda zbiorów poziomicowych w tomografii impedancyjnej, Warsztaty Doktoranckie, Kazimierz Dolny 7-9 września 2008
 84. Rymarczyk T., Filipowicz S.F., Sikora J., Polakowski K.: Applying the level set methods and the immersed interface method in eit, CPEE’08 Aluszta, Ukraina
 85. Rymarczyk T., Sikora J., Filipowicz S.F., Polakowski K.: Applying the level set methods in electrical impedance tomography, 2nd Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’08 and XVIII Symposium PTZE’08, Zamość, June 2-4, 2008, pp. 167-169
 86. Filipowicz S.F., Rymarczyk T., Sikora J.: Level set Methods for an Inverse Problem In Electrical Inpedance Tomography, XII ICEBI – V EIT – International Socjety of Electrical Bio-Impedance, Gdańsk, Poland, June 20-24, 2004, pp. 519-522

Interdisciplinary International PhD Workshop Międzyzdroje 14-17 May 2015

 1. Tomasz Rymarczyk, Paweł Rymarczyk and Jan Sikora: Modelling and Simulation of EIT Flood Embankment System
 2. Daniel Olchowy and Łukasz Gołąbek: Prototype of Measurement System in Electrical Impedance Tomography
 3. Jakub Szumowski and Przemysław Adamkiewicz: Prototype of an electrical capacitance tomography system using a capacitance-to-digital converter
 4. Karol Duda and Przemysław Adamkiewicz: Flood embankments monitoring system model with use of electrical impedance tomography
 5. Paweł Tchórzewski: Adjoint equation in electrical impedance tomography
 6. Piotr Trubiłowicz: From Images Metadata toward Ontology of Images
 7. Agnieszka Gdula: The use of statistical methods for segmentation of dental x-ray images
 8. Konrad Niderla and Przemysław Adamkiewicz: A fuzzy logic based temperature control system for the biogas digester

WD 2015 Krynica-Zdrój 9-11 października 2015

 1. Rymarczyk T., Rymarczyk P., Sikora J.: Metody rekonstrukcji obrazów w modelu wałów przeciwpowodziowych
 2. Adamkiewicz P., Gołąbek Ł., Osior K.: Koncepcja systemu do nawigacji wewnątrz budynków z zastosowaniem tomografii radiowej
 3. Duda K., Adamkiewicz P.: Koncepcja aktywnych elektrod pomiarowych w pomiarach zawilgoconych murów
 4. Niderla K., Adamkiewicz P., Olchowy D.: Koncepcja parametryczno-semantycznej otwartej platformy inteligentnych urządzeń sensorowych
 5. Szumowski J., Adamkiewicz P.: Prototyp systemu elektrycznej tomografii pojemnościowej z wykorzystaniem przetwornika pojemność-cyfra
 6. Tchórzewski P.: Zagadnienie odwrotne w elektrycznej tomografii impedancyjnej
 7. Gdula A., Rymarczyk T.: Zastosowanie algorytmów inteligencji obliczeniowej do analizy obrazów stomatologicznych