Projects

 


 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

www.programszwajcarski.gov.pl    www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Firma NET – ART PAWEŁ RYMARCZYK rozpoczęła realizację projektu
z Działania CSR współfinansowanego ze środków
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Project’s title: „Implementation of social business responsibility solutions
in Net-art Paweł Rymarczyk”

Details

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

Electrical Capacitance Tomography
to optimize and control the quality of production

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Nr umowy: POIG.01.04.00-06-221/13

 


DOTACJE NA INNOWACJE


Twój pomysł, europejskie pieniądze    

Projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

“Increase in competetiveness through innovation implementation”

Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nr umowy: 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-080/13
  
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

“Implementation of B2B system for business processes automation between Net-art Paweł Rymarczyk
and its Partners”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-06-036/12-00
 


DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

“A prototype of the e-Medicus application based on the level set function and artificial intelligence.”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-06-022/11-00
 


DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

“An implementation of innovative methods of EIT to examine the flood embankment”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-06-007/10-00
 


DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

“Evolution of NET-ART Paweł Rymarczyk company export based on Export Growth Plan”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu ETAP II.

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-06-025/10-00
 


DOTACJE NA INNOWACJE


Twój pomysł, europejskie pieniądze    

Projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

“Creation of New Technologies Research and Development Center”

Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach,
Schemat B – Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw

Nr umowy: 04.12-UDA-RPLU.01.06.02-06-012/12
  
 


Twój pomysł, europejskie pieniądze    

Projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

“Participation of NET-ART Paweł Rymarczyk company in trade fair”

Działanie 2.4 A Marketing Gospodarczy

Nr umowy: 07.10.-UDA-PRLU.02.04.01-06-020/10
  
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

“Rozwój eksportu firmy NET-ART Paweł Rymarczyk
na podstawie Planu rozwoju eksprtu”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu ETAP I.

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-06-019/09-00
 


DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

“Implemented computer B2B systems as a chance of further growth for companies”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego
biznesu typu B2B

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-06-007/09-00
 


DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

“Electrical Capacitance Tomography to optimize
and control the quality of production”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Nr umowy: POIG.01.04.00-06-221/13
 


DOTACJE NA INNOWACJE

 


 

NET-ART Paweł Rymarczyk

Project’s title:

“Project of NET-ART Paweł Rymarczyk
development in 2003-2005″

Program Phare 2000 SSG – PL0008.03.02
Rozwój MŚP w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw

Nr umowy: PL0008.03.02.001.0072