Autoryzacje

Akredytowany wykonawca PARP w programie PHARE 2002

Akredytowany wykonawca PARP w programie PHARE 2003

Akredytowany wykonawca PARP w programie SPO WKP 2.1

Akredytowany wykonawca LAWP w programie 1.7 RPO WL „2007-2013”