18th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering

W dniach 14-16 września 2017 odbyła się międzynarodowa konferencja ISEF 2017 w Łodzi. Na konferencji zgromadzili się naukowcy z 26 krajów świata. ISEF 2017 zgromadził międzynarodową społeczność naukowców, inżynierów i projektantów zajmujących się metodami i technikami obliczania, modelowania, symulacji, pomiarów i stosowania pól elektromagnetycznych. W celu wymiany doświadczeń i informacji o nowych trendach i szybkim…

International Interdisciplinary PhD Workshop IIPhDW 2017

Konferencja IIPhDW 2017 odbyła się w dniach 9-11 września 2017 roku na Politechnice Łódzkiej w obsadzie międzynarodowej. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w takich czasopismach jak: COMPEL, Radioengineering, IAPGOŚ. Tematyka konferencji: Informatyka Tomografia Automatyzacja, sterowanie i robotyka Bioinżynieria Elektrotechnika Elektronika Elektrotechnika Inżynieria materiałowa Mechatronika Metrologia Ochrona środowiska Inżynieria lądowa Odbyły się dwie sesje specjalne. Sesja I –…

22nd International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation

W dniach 6-8 września 2017 roku uczestniczyliśmy w 22 międzynarodowej konferencji ENDE 2017, która odbyła się w Saclay we Francji. Celem konferencji było przedstawienie wyników badań i wymiana doświadczeń środowiska naukowego z całego świata. Była to okazja do wymiany poglądów w zakresie badań nieniszczących. Najnowsze osiągnięcia w dynamicznym obrazowaniu, pomiarach, wykorzystanie metod nieniszczących do badania…

Konferencja: ISEM 2017

W dniach 3-6 września 2017 roku uczestniczyliśmy 18 międzynarodowej konferencji naukowej ISEM 2017, która odbyła się w Chamonix, Francja. Konferencja stanowi forum nauki, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat najnowszych osiągnięć m.in. w takich dziedzinach, jak: Systemy cyber-fizyczne Tomografia Zagadnienia odwrotne Modelowanie i symulacja systemów Elekromagnetyzm Nanotechnologie Inżynieria biomedyczna Robotyka Sensory Konferencja kładzie nacisk zarówno…