18th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering

W dniach 14-16 września 2017 odbyła się międzynarodowa konferencja ISEF 2017 w Łodzi. Na konferencji zgromadzili się naukowcy z 26 krajów świata.

ISEF 2017 zgromadził międzynarodową społeczność naukowców, inżynierów i projektantów zajmujących się metodami i technikami obliczania, modelowania, symulacji, pomiarów i stosowania pól elektromagnetycznych. W celu wymiany doświadczeń i informacji o nowych trendach i szybkim postępie w badaniach naukowych, autorzy z całego świata przedstawili oryginalne rozwiązania i prezentacje.

Zakres tematyczny konferencji m.in. obejmował:

 • Optymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania
 • Metodologia i wizualizacja oprogramowania
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji
 • Bazy danych i systemów eksperckich
 • Inteligencja sztuczna i obliczeniowa
 • Sensory, modelowanie i optymalizacja
 • Zaawansowane obliczenia
 • Systemy połączone i specjalne zastosowania
 • Elektromagnetyzm w materiałach (nowe materiały, pomiary, modelowanie, obliczenia)
 • Bioelektromagnetyzm i zagrożenia elektromagnetyczne
 • Badania nieniszczące (metodologia, pomiar, diagnoza, testowanie)
 • Propagacja fal radiowych – systemy, modelowanie, aplikacje